Holland Casino Ladiesnight 2013

Holland Casino Ladiesnight in Venlo

Voor Monique heel bijzonder om op haar eigen werkplek haar kleding te mogen showen, 3 kledingcollecties passeerden de revue. Dit samen met modellen en collega's .

Holland Casino Ladiesnight 2013

Holland Casino Ladiesnight 2013